Diễn đàn Sử học - Câu lạc bộ Nhân văn Trẻ Thủ Đức

Go down

Diễn đàn Sử học - Câu lạc bộ Nhân văn Trẻ Thủ Đức

Bài gửi by Tiến Lộc on Fri Jun 20, 2008 12:51 pm

GIỚI THIỆU DIỄN ĐÀN SỬ HỌC - CÂU LẠC BỘ NHÂN VĂN TRẺ THỦ ĐỨC"

1. Địa chỉ link trang web : http://nghiencuulichsu.forumotion.com
2. Địa chỉ link blog : http://360.yahoo.com/budchau20Có nhận định cho rằng nếu muốn phác hoạ lịch sử Việt Nam hãy vẽ thanh kiếm dài cùng dòng máu lửa. Thật vậy Lịch sử dân tộc Việt Nam là một chuỗi dài những cuộc đấu tranh, kháng chiến trường kì để bảo vệ độc lập và chủ quyền của dân tộc, giặc ngoại xâm của nước ta luôn hùng hổ, mạnh mẽ song với một truyền thống kiên cường bất khuất và trí tuệ của nhân dân ta, trong hầu hết các cuộc đấu tranh nhân dân ta đều giành được độc lập. Bởi thế cho nên, lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, quan trọng hơn nữa lịch sử dân tộc là lịch sử của một nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, lịch sử của tình đoàn kết, lao động cần cù, kiên nhẫn, sáng tạo và mang đậm tư tưởng nhân văn tiến bộ trong một cộng đồng lớn Nhà - Làng - Nước - Dân tộc. Lịch sử chính là sức mạnh tiềm ẩn, là nét độc đáo riêng, là “hồn thiêng sông núi” của dân tộc Việt Nam. Lịch sử đã giải đáp cho câu hỏi: “Giải thích vì sao trải qua hơn một nghìn năm đô hộ bọn phong kiến phương Bắc, không tài nào đồng hóa người Việt Nam ? Vì sao đứng trước một sức mạnh bạo cường của những tên thực dân, đế quốc đầu sỏ dân tộc ta vẫn trường tồn và phát triển ?”

Chúng tôi xin mượn lời của GS. Trần Văn Giàu thay cho câu trả lời và tâm niệm của tôi khi lập nên diễn đàn Sử học trong đó trọng tâm nghiên cứu - thảo luận là bộ môn Lịch sử này :

“Lịch sử là cái kho vô tận, là liều thuốc tiên đem lại, củng cố phát huy lòng tự hào dân tộc, biết rõ như vậy cho nên Phan Bội Châu viết “Tứ hải ngoại”, “Việt Nam vong quốc sử", cho nên Hồ Chí Minh từ núi rừng Việt Bắc lúc trong tay không có tư liệu nào cần thiết đã viết “Lịch sử nước ta”. Và dạy rằng:
Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
Trong số các bộ môn khoa học xã hội không Có bộ môn nào giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí phấn đấu và rèn luyện nhân cách cho thanh niên bằng bộ môn lịch sử, trước hết là lịch sử dân tộc.” (GS. Trần Văn Giàu)

Thật vậy, dòng chảy lịch sử là bất tận, nó tạo nên sức mạnh bất diệt của một dân tộc. Người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên chúng ta và đặc biệt phải được hiểu kỹ về lịch sử nước nhà, phải được hoà mình vào dòng chảy lịch sử của dân tộc. Giả sử, anh (chị) không có niềm tự hào về dân tộc, tự hào về nền văn hóa dân tộc sẽ không thể vững bước hoà vào dòng chảy không ngừng của nhân loại. Trong giai đoạn nước ta đang trong quá trình phát triển và hội nhập với thế giới, càng phải nâng cao cũng như bồi dưỡng sự hiểu biết của thế hệ trẻ về lịch sử để chúng ta cùng quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua cánh cửa màu nhiệm mang tên Lịch sử. Nhằm giúp các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn tự hào và phát huy truyền thống dòng giống Rồng - Tiên trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá – hiện đại hoá nước nhà.

Với ý nghĩa trên chúng tôi đã xây dựng một diễn đàn Lịch sử và các lĩnh vực Xã hội & Nhân văn mang tên “Diễn đàn Sử học - Câu lạc bộ Nhân văn Trẻ Thủ Đức”. Trọng tâm nghiên cứu - thảo luận là môn là Lịch sử. Nhìn chung kiến thức lịch sử nói chung bao gồm hai phần cơ bản đó là “Sử” và “Luận”. Xin được giới thiệu đôi nét về hai phần này :

Phần “ Sử” là tổng hợp tất cả các sự kiện, tích hợp, đã xảy ra trong xã hội loài người cũng như của dân tộc, được khoa học lịch sử xác nhận, ghi chép lại trong các cuốn sách giáo khoa, giáo trình. Nhìn chung, phần này bao gồm nhiều yếu tố tạo thành sự kiện lịch sử như : mốc thời gian, địa điểm, nhân vật, diễn biến, hệ quả...- những nền tảng cơ bản để chung ta “biết” và “tường” Sử học diễn ra như thế nào một cách cơ bản. Do đó, diễn đàn là sự tập hợp, sưu tầm, tổ chức và sắp xếp khoa học những thông tin, dữ liệu, hình ảnh về các giai đoạn, sự kiện lịch sử Việt Nam và nhân vật lịch sử Việt Nam từ nhiều nguồn tài liệu có giá trị khác nhau như sách, tạp chí, ...Lịch sử dân tộc Việt Nam có hơn 4000 năm dựng và giữ nước, con người luôn phải đối mặt với địch họa, thiên tai, ... vất vả và gian lao. Có thể xem Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người vì vậy Sử học nước ta là đối tượng nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học từ địa lý, khảo cổ, lịch sử cho đến quân sự... Mặt khác, nguồn tư liệu về Sử học Việt Nam là một cái “kho vô tận” không phải ai cũng tiếp cận, xem, nghiên cứu hết được. Chúng tôi cũng vậy, không là ngoại lệ trường hợp này. Bởi thế, diễn đàn mong nhận được sự đóng góp nhiều bài viết từ các thành viên sưu tầm được.

Phần “Luận”, nói một cách dễ hiểu chúng ta không phải chỉ biết sự kiện mà còn phải “tường” cho rõ bản chất, tính chất của các sự kiện, hiện tượng lịch sử, biết vấn đáp, giải thích, đánh giá, bình luận các sự kiện lịch sử theo quan điểm của sử học mácxít. Nhìn chung, phải biết tuân theo một nguyên tác : “Không có một sự kiện, hiện tượng nào là không được giải thích đánh giá và muốn đánh giá thì đều phải xuất phát từ nguồn gốc là các sự kiện mà chúng ta biết được”. Nhóm chúng tôi đều không phải là những nhà sử học chính quy cho nên chúng tôi sẽ không phân tích, không chứng minh điều gì một cách đầy đủ các tính chất khoa học . Những gì chúng tôi trình bày chủ yếu là tất cả những điều mà chúng tôi tiếp thu được do đọc sách báo, đọc tài liệu của các nhà sử học,... mà chúng tôi biết và tiếp cận được, đôi khi nếu có phân tích, chứng minh một số vấn đề còn một số vấn đề không đủ “trình độ và khả năng” đề thực hiện kĩ năng phân tích, chứng minh. Nhóm Trang Sử Việt luôn tuân thủ nguyên tắc “Những nguồn dữ liệu về lịch sử cần phải đảm bảo được tính trung thực, chính xác”. Song có những sự kiện, hiện tượng mà vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó có nhiều thông tin trái ngược nhau, những vấn đề chưa rõ ràng mà các nhà sử học vẫn còn đang nghiên cứu, tranh cãi, đặc biệt là những dữ kiện lịch sử thời kỳ cổ xưa,...và thành quả các cuộc cách mạng, các nhân vật lịch sử. Trong các tình huống đặc biệt như vậy, nhóm chúng tôi sẽ cố gắng để đưa “một số” những thông tin đa chiều , những giả thuyết, những kết quả nghiên cứu khác nhau đó của các nhà khoa học để đảm bảo tính khách quan hoặc là chúng tôi sẽ đưa những nguồn dữ liệu mà theo đánh giá của chúng tôi là đúng đắn hơn. Giả sử có xảy ra tình huống sau , thì xin các thành viên và khác hãy xem như chúng tôi ủng hộ quan điểm đó về sự kiện còn tranh cãi đó. Bên cạnh đó chúng tôi mong là sẽ nhận được nhận định riêng của bạn về vấn đề đó, miễn sao không vi phạm những quy định chung của diễn đàn. Các thành viên diễn đàn sẽ cùng thảo luận vấn đề này trong diễn đàn, biết đâu chúng ta sẽ “biết” và “tường” thêm vấn đề.

Cuối cùng, mong các bạn hãy tham gia diễn đàn Sử học - Câu lạc bộ Nhân văn Trẻ là thành viên của câu lạc bộ thông qua diễn đàn Sử học, một điểm đến của thanh niên Việt Nam cũng như những người yêu Sử học từ khắp mọi miền đất nước . Hy vọng các thành viên trên diễn đàn Sử học sẽ xây dựng diễn đàn ngày càng vững mạnh, động viên toàn thể thành viên diễn đàn làm tốt công tác truyền bá kiến thức lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng trong nhân dân; đi đôi với nghiên cứu đề tài lịch sử, giới thiệu các công trình Khoa học - sản phẩm tư duy trí tuệ của giới sử học, nâng cao kiến thức Lịch sử cho các thành viên, tạo một môi trường học tập – nghiên cứu thú vị các đề tài Xã hội & Nhân văn trong đó tiêu biểu là bộ môn Sử học bao gồm lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại. Các bạn hãy cùng chúng tôi nâng cao lòng tự tôn dân tộc, giáo dục chủ nghĩa yêu nước ý chí phấn đấu và rèn luyện nhân cách của riêng bản thân mình qua những trang sử oai hùng song cũng không kém phần bi tráng của lịch sử dân tộc Việt Nam.Trên cơ sở sự hiểu biết kiến thức lịch sử về cả Lịch sử Việt Nam lẫn Lịch sử thế giới đặc biệt là thông qua Lịch sử thế giới, là nền tảng của khoa học để giải thích những chuyển biến, biến động to lớn, phức tạp, diễn ra trong những thập niên cuối của thế kỉ XX, góp phần khắc phục những nghi vấn, xoá tan những hoang mang, dao động và nâng cao lòng tin vào tiền đồ tất thắng của cách mạng thế giới, của chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở đó “đập tan” những luận điệu xuyên tạc - phản động - giả dối (phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm vĩ nhân và anh hùng dân tộc, xúc phạm uy tín tổ chức, trái với bản sắc văn hoá dân tộc, phao tin đồn nhảm,...) của bè lũ phản động.

Thủ Đức, 16/6/2008
Abraham Chow
(Châu Tiến Lộc)
avatar
Tiến Lộc
Nam Phương Minh Vương
Nam Phương Minh Vương

Tổng số bài gửi : 3
Age : 27
Registration date : 08/06/2008

Xem lý lịch thành viên http://nghiencuulichsu.come.vn

Về Đầu Trang Go down

Re: Diễn đàn Sử học - Câu lạc bộ Nhân văn Trẻ Thủ Đức

Bài gửi by AntônBình on Fri Sep 12, 2008 11:25 pm

Click link để biết thêm nhiều điều mới lạ nha
http://nghiencuulichsu.forumotion.com/forum-f65/topic-t268.htm

AntônBình
Thần dân
Thần dân

Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 21/06/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết