LỊCH SỬ VIỆT NAM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HIẾN CHƯƠNG

Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by nam thuan on Fri Jun 27, 2008 10:22 am

Lời nói đầu: Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam .
Điều 1: Hiến pháp là những nguyên tắc hoạt động của toàn thể ban điều hành cùng mọi thành viên DIENDANONLINE. Mọi điều lệ, nội quy đều phải dựa trên tinh thần Hiến Pháp, không được trái lại. Chỉ có HOÀNG ĐẾ VÀ VIỆN CƠ MẬT mới có quyền chỉnh sửa Hiến pháp nhưng phải được thân dân thông qua .

Điều 2: DIENDANONLINE là một website không chỉ về lịch sử mà còn về chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, đời sống, tình hình thế giới,... và các loại hình khoa học xã hội khác theo yêu cầu của quảng đại thành viên. Mọi hoạt động của ban điều hành và thành viên đều phải liên quan mật thiết đến các vấn đề này, trừ một vài khu vực giải trí theo luật định.
Điều 3: DIENDANONLINE được xây dựng trên tinh thần hội nhóm, bè bạn. Tình cảm là ưu tiên hàng đầu của sự tồn tại . Mọi hành vi đe dọa sự bất bền vững của tình bạn, tình huynh đệ đều là trọng tội và trực tiếp vi phạm Hiến pháp.
Điều 4: Quyền lực của ban điều hành chỉ được phép sử dụng vào mục đích đó, mọi hành vi sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, nhất là khi lợi ích cá nhân đó xâm hại đến lợi ích cá nhân người khác, đều bị nghiêm trị.

Bộ luật Công của nhà nước Lịch Sử Việt Nam

Bộ luật Công quy định cụ thể quan hệ, quyền hạn của triều đình Lịch sử Việt Nam với những thành viên của nó.
Bộ luật Công chỉ được chỉnh sửa bởi mọi hội đồng Cơ Mật Viện nhưng tuyệt đối không được trái lại Hiến pháp.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa 2 bộ luật hoặc những trường hợp bộ luật Công chưa quy định cụ thể thì sẽ xử lí theo tinh thần của Hiến pháp.


Đối với dân thường:

Điều 1: Thần dân Lịch sử Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ và chấp hành các quy định của Hiến pháp và Pháp luật. Mọi lỗi phạm đều bị trừng phạt dựa theo những quy định của Pháp luật, trên tinh thần Hiến pháp.

Điều 2: Thần dân có quyền tự do ngôn luận thông qua việc lập topic và post bài để hỏi, đáp, góp ý và thảo luận các vấn đề được phép trên diễn đàn, ở đúng nơi quy định.

Điều 3: Thần dân có quyền tự do cá nhân thông qua việc điền lí lịch và dùng avatar và chữ kí và gửi PM cho nhau tùy theo sở thích của mình, miễn không vi phạm những quy định của Hiến pháp và Pháp luật.

Điều 4: Thần dân có quyền kháng cáo 1 lần với các phán quyết của quan phán xét và đâm đơn khởi kiện các quan chức triều đình phạm lỗi.

Điều 5: Thần dân có nghĩa vụ tố giác lỗi vi phạm của quan chức triều đình và thần dân khác.

Điều 6: Thần dân không được phép lập topic hoặc post bài hoặc dùng avatar hoặc dùng chữ kí mang nội dung kích động, cổ xúy chính trị, xuyên tạc, lăng mạ hình ảnh Đảng và Bác Hồ. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: nhắc nhở hoặc cảnh cáo hoặc giam giữ hoặc xử tử hoặc tru di và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.

Điều 7: Thần dân không được phép lập topic hoặc post bài hoặc dùng avatar hoặc dùng chữ kí mang nội dung khiêu dâm. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: nhắc nhở hoặc cảnh cáo hoặc giam giữ hoặc xử tử và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.

Điều 8: Thần dân không được phép lập topic hoặc post bài với ý định phá hoại, gây rối, làm phiền nhiễu đến các thần dân và diễn đàn. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: cảnh cáo hoặc giam giữ hoặc xử tử hoặc tru di và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.

Điều 9: Thần dân không được phép lập topic hoặc post bài mang nội dung nằm ngoài các vấn đề bàn luận của box. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: nhắc nhở hoặc cảnh cáo hoặc giam giữ và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.

Điều 10: Thần dân không được phép lập topic hoặc post bài có chứa đựng các từ ngữ thô tục, bậy bạ, vô văn hóa. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: nhắc nhở hoặc cảnh cáo hoặc giam giữ và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.

Điều 11: Các topic hoặc bài viết ngắn, liên tiếp, mang tính chất đối đáp và nằm ngoài các chủ trương thảo luận được quy định trong từng box sẽ bị liệt vào lỗi spam. Người phạm lỗi spam sẽ bị trừng phạt bằng: nhắc nhở hoặc cảnh cáo hoặc giam giữ và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.

Điều 12: Thần dân không được phép lập topic hoặc post bài mang nội dung quảng cáo, tuyên truyền không đúng nơi quy định. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: nhắc nhở hoặc cảnh cáo hoặc giam giữ và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.


Đối với quan chức:

Điều 1: Quan chức triều đình Lịch sử Việt Nam bao gồm cac danh hiệu riêng do triều đình phong.

Điều 2: Quan chức không những phải tuân thủ các điều luật quy định riêng cho quan chức, mà còn phải tuân thủ các điều luật quy định cho dân thường. Trong đó:
- Nhóm các quan chức có quyền điều hành khi vi phạm các lỗi quy định đối với dân thường sẽ bị tăng 1 bậc hình phạt.
- Nhóm các quan chức khác có danh hiệu riêng thì khi vi phạm các lỗi quy định đối với dân thường sẽ được giảm 1 bậc hình phạt.

Điều 3: Đối với các chức quan có thể tự đặt Title thì có quyền đặt Title tùy theo sở thích của mình, miễn không vi phạm những quy định của Hiến pháp và Pháp luật.

Điều 4: Quan chức điều hành có quyền sử dụng quyền điều hành để hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do cá nhân của thần dân theo yêu cầu chính đáng của thần dân hoặc theo quy định của pháp luật hoặc vì sự tồn tại và phát triển của khu vực mình điều hành.

Điều 5: Quan chức điều hành không được vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do cá nhân của thần dân nơi mình cai quản một cách trái các quy định của pháp luật. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: đình chỉ quyền điều hành hoặc giam giữ hoặc xử tử tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét cấp cao hơn.

Điều 6: Khi xảy ra lỗi vi phạm thì các quan chức điều hành có nghĩa vụ trở thành các quan phán xét lỗi vi phạm.
Quan chức điều hành khi bị thần dân đâm đơn tố cáo thì không có quyền phán xét đối với vụ việc đó và phải chịu sự phán xét của các quan cấp cao hơn.
Trong thời gian xét xử, tùy mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà quan chức có thể bị tạm đình chỉ quyền điều hành, theo sự cân nhắc của quan phán xét cấp cao hơn.

Điều 7: Các quan chức khác có danh hiệu riêng phải có nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ của mình theo như quy định riêng của triều đình dành cho các chức quan đó. Các trường hợp lười biếng, cẩu thả, tắc trách đều có thể xem xét biếm hoặc cách chức tùy theo sự cân nhắc của quan điều hành nhóm chức vụ đó.

Điều 8: Quan chức không được phép đặt Title mang nội dung kích động, cổ xúy chính trị, xuyên tạc hình ảnh Đảng và Bác Hồ hoặc khiêu dâm. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: cảnh cáo hoặc giam giữ hoặc xử tử hoặc tru di tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét cấp cao hơn.

Điều 9: Quan chức sử dụng quyền điều hành vào việc cá nhân, ngoài những quy định của Hiến pháp và Pháp luật của mình thì phạm lỗi Lạm Quyền. Người phạm lỗi lạm quyền sẽ bị trừng phạt bằng: đình chỉ quyền điều hành hoặc giam giữ hoặc xử tử tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét cấp cao hơn.

Điều 10: Nghiêm cấm các trường hợp bao che, nương tay, bè phái trong hàng ngũ quan chức. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: giam giữ hoặc xử tử tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét cấp cao hơn.
nam thuan
nam thuan
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu

Tổng số bài gửi : 81
Age : 26
Đến từ : mon xoai
Registration date : 21/06/2008

http://herpenguyen.blogtiengviet.net

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by nam thuan on Fri Jun 27, 2008 10:24 am

Giả sử, bài viết sưu tầm ở một nguồn chính thống yêu cầu bạn phải trích rõ nguồn khi viết bài, tuân theo Quyền Sở hữu trí tuệ của Pháp Luật nước CHXHCN Việt Nam. Thí dụ : Khi copy bài từ Wikipedia thì phải ghi rõ : Nguồn (hoặc dùng từ “Theo”) : Bách khoa toàn thư www.wikipedia.org. Nếu bài viết có bản quyền thì phải xin phép trước với tác giả và có sự chấp nhận của tác giả

Tuyệt đối không có những hành vi lăng mạ, vu cáo đối với “Điều hành viên, Cộng tác viên” (Mod) và “Quản lý viên” (Admin) và các thành viên khác trên diễn đàn. Nếu muốn kiện bất cứ một ai, thì phải liên lạc với Admin và BQT, dùng ngôn từ có văn hoá đề khiếu kiện.

Các Đại thần không được “lạm dụng” quyền lực, hay khả năng trên trang wed của mình để có hành động thiên vị, tư thù cá nhân, lợi ích cá nhân hay cố tình gây sự mất đoàn kết, xuyên tạc,....đối với các thành viên.


"Tham khảo từ nghiencuuLíchsu.info"
nam thuan
nam thuan
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu

Tổng số bài gửi : 81
Age : 26
Đến từ : mon xoai
Registration date : 21/06/2008

http://herpenguyen.blogtiengviet.net

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by GiaCatLuuVan on Fri Jun 27, 2008 3:00 pm

Hiến Pháp rỏ ràng lắm!
Tuyên dương anh Namthuận

_________________
VƯƠNG GIA ĐẠI VIỆT

HIẾN CHƯƠNG Tucamt10

NAM VIỆT VƯƠNG - GIACATLUUVAN
GiaCatLuuVan
GiaCatLuuVan
Thái Tử Điện Hạ
Thái Tử Điện Hạ

Tổng số bài gửi : 255
Age : 28
Đến từ : Thành Đô - Nước Thục
Registration date : 29/05/2008

https://diendanonline.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by Văn Vương Đế on Fri Jun 27, 2008 5:02 pm

Còn admin phạm tôi thì ai xử
Văn Vương Đế
Văn Vương Đế
Hoàng Đế Đại Việt
Hoàng Đế Đại Việt

Tổng số bài gửi : 251
Age : 29
Đến từ : Quốc Tử Giám
Registration date : 20/06/2008

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by GiaCatLuuVan on Fri Jun 27, 2008 5:03 pm

Ăcj! thì anh xử đó!
ko phải anh làm vua rồi đó!

_________________
VƯƠNG GIA ĐẠI VIỆT

HIẾN CHƯƠNG Tucamt10

NAM VIỆT VƯƠNG - GIACATLUUVAN
GiaCatLuuVan
GiaCatLuuVan
Thái Tử Điện Hạ
Thái Tử Điện Hạ

Tổng số bài gửi : 255
Age : 28
Đến từ : Thành Đô - Nước Thục
Registration date : 29/05/2008

https://diendanonline.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by Văn Vương Đế on Fri Jun 27, 2008 5:07 pm

ma` lỡ vua sai thi` họp hội đồng thượng thư , với vương gia lại xử ah
Văn Vương Đế
Văn Vương Đế
Hoàng Đế Đại Việt
Hoàng Đế Đại Việt

Tổng số bài gửi : 251
Age : 29
Đến từ : Quốc Tử Giám
Registration date : 20/06/2008

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by GiaCatLuuVan on Fri Jun 27, 2008 5:08 pm

Hì! em sẻ xử! Very Happy

_________________
VƯƠNG GIA ĐẠI VIỆT

HIẾN CHƯƠNG Tucamt10

NAM VIỆT VƯƠNG - GIACATLUUVAN
GiaCatLuuVan
GiaCatLuuVan
Thái Tử Điện Hạ
Thái Tử Điện Hạ

Tổng số bài gửi : 255
Age : 28
Đến từ : Thành Đô - Nước Thục
Registration date : 29/05/2008

https://diendanonline.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by Văn Vương Đế on Fri Jun 27, 2008 5:10 pm

uhm! mà em ko có cái hình mấy con rồng vàng ah , nhìn thấy ko đẹp , hình đó dùng cho tướng quân thì hợp hơn
Văn Vương Đế
Văn Vương Đế
Hoàng Đế Đại Việt
Hoàng Đế Đại Việt

Tổng số bài gửi : 251
Age : 29
Đến từ : Quốc Tử Giám
Registration date : 20/06/2008

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by GiaCatLuuVan on Fri Jun 27, 2008 5:11 pm

em và đông định vương sẻ quản lý viện cơ mật! nên sẻ xử án!

_________________
VƯƠNG GIA ĐẠI VIỆT

HIẾN CHƯƠNG Tucamt10

NAM VIỆT VƯƠNG - GIACATLUUVAN
GiaCatLuuVan
GiaCatLuuVan
Thái Tử Điện Hạ
Thái Tử Điện Hạ

Tổng số bài gửi : 255
Age : 28
Đến từ : Thành Đô - Nước Thục
Registration date : 29/05/2008

https://diendanonline.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by GiaCatLuuVan on Fri Jun 27, 2008 5:12 pm

mà rồng ở đâu!

_________________
VƯƠNG GIA ĐẠI VIỆT

HIẾN CHƯƠNG Tucamt10

NAM VIỆT VƯƠNG - GIACATLUUVAN
GiaCatLuuVan
GiaCatLuuVan
Thái Tử Điện Hạ
Thái Tử Điện Hạ

Tổng số bài gửi : 255
Age : 28
Đến từ : Thành Đô - Nước Thục
Registration date : 29/05/2008

https://diendanonline.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by Văn Vương Đế on Fri Jun 27, 2008 5:14 pm

em cho thêm thương thư bộ hình xử nữa đi
Văn Vương Đế
Văn Vương Đế
Hoàng Đế Đại Việt
Hoàng Đế Đại Việt

Tổng số bài gửi : 251
Age : 29
Đến từ : Quốc Tử Giám
Registration date : 20/06/2008

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by GiaCatLuuVan on Fri Jun 27, 2008 5:15 pm

uh!

_________________
VƯƠNG GIA ĐẠI VIỆT

HIẾN CHƯƠNG Tucamt10

NAM VIỆT VƯƠNG - GIACATLUUVAN
GiaCatLuuVan
GiaCatLuuVan
Thái Tử Điện Hạ
Thái Tử Điện Hạ

Tổng số bài gửi : 255
Age : 28
Đến từ : Thành Đô - Nước Thục
Registration date : 29/05/2008

https://diendanonline.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by Văn Vương Đế on Fri Jun 27, 2008 5:15 pm

Nếu ko có thi` anh tự tìm cũng dc , mà có 1 thành viên là yokokawai có fai~ em ko ?
Văn Vương Đế
Văn Vương Đế
Hoàng Đế Đại Việt
Hoàng Đế Đại Việt

Tổng số bài gửi : 251
Age : 29
Đến từ : Quốc Tử Giám
Registration date : 20/06/2008

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by GiaCatLuuVan on Fri Jun 27, 2008 5:16 pm

Mà nỳ! anh đừng có lạm dụng đó!
anh nên ra mắt toàn thiên hạ đi!
lập Hoàng hậu nửa!

_________________
VƯƠNG GIA ĐẠI VIỆT

HIẾN CHƯƠNG Tucamt10

NAM VIỆT VƯƠNG - GIACATLUUVAN
GiaCatLuuVan
GiaCatLuuVan
Thái Tử Điện Hạ
Thái Tử Điện Hạ

Tổng số bài gửi : 255
Age : 28
Đến từ : Thành Đô - Nước Thục
Registration date : 29/05/2008

https://diendanonline.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by Văn Vương Đế on Fri Jun 27, 2008 5:18 pm

yên tâm ,hay anh cưới hanbangcongchua mà em cũng lập vương phi đi
Văn Vương Đế
Văn Vương Đế
Hoàng Đế Đại Việt
Hoàng Đế Đại Việt

Tổng số bài gửi : 251
Age : 29
Đến từ : Quốc Tử Giám
Registration date : 20/06/2008

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by GiaCatLuuVan on Fri Jun 27, 2008 5:19 pm

Mà hoàng hậu cai quản hậu cung! như thế thì anh lấy anh PT rùi à! tongue

_________________
VƯƠNG GIA ĐẠI VIỆT

HIẾN CHƯƠNG Tucamt10

NAM VIỆT VƯƠNG - GIACATLUUVAN
GiaCatLuuVan
GiaCatLuuVan
Thái Tử Điện Hạ
Thái Tử Điện Hạ

Tổng số bài gửi : 255
Age : 28
Đến từ : Thành Đô - Nước Thục
Registration date : 29/05/2008

https://diendanonline.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by Văn Vương Đế on Fri Jun 27, 2008 5:29 pm

thì bởi vậy anh mới lấy chị dâu của pt là hanbangcongchua , còn pt phong làm Nguỵ xưởng Công Very Happy
Văn Vương Đế
Văn Vương Đế
Hoàng Đế Đại Việt
Hoàng Đế Đại Việt

Tổng số bài gửi : 251
Age : 29
Đến từ : Quốc Tử Giám
Registration date : 20/06/2008

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by nam thuan on Wed Jul 09, 2008 4:01 pm

đây là hiến chương chứ ko phải là nơi viết tàu lau . đề nghị người có trách nhiệm xoá tất cả tin tàu lau và đóng cửa phần này

_________________
hợp sức là sức mạnh
nam thuan
nam thuan
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu

Tổng số bài gửi : 81
Age : 26
Đến từ : mon xoai
Registration date : 21/06/2008

http://herpenguyen.blogtiengviet.net

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by copbien51 on Wed Jul 16, 2008 1:50 pm

ok, yêu cầu sẽ được thực hiên ngay lập tức.
copbien51
copbien51
Thượng thư bộ Binh
Thượng thư bộ Binh

Tổng số bài gửi : 189
Age : 30
Đến từ : thanh hoa
Registration date : 22/06/2008

http://www.vndefence.info/

Về Đầu Trang Go down

HIẾN CHƯƠNG Empty Re: HIẾN CHƯƠNG

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết