LỊCH SỬ VIỆT NAM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

hiến pháp đại việt

Go down

hiến pháp đại việt Empty hiến pháp đại việt

Bài gửi by nam thuan on Sat Jun 28, 2008 4:47 pm

Lời nói đầu: Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam .
Điều 1: Hiến pháp là những nguyên tắc hoạt động của toàn thể ban điều hành cùng mọi thành viên DIENDANONLINE. Mọi điều lệ, nội quy đều phải dựa trên tinh thần Hiến Pháp, không được trái lại. Chỉ có HOÀNG ĐẾ VÀ VIỆN CƠ MẬT mới có quyền chỉnh sửa Hiến pháp nhưng phải được thân dân thông qua .

Điều 2: DIENDANONLINE là một website không chỉ về lịch sử mà còn về chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, đời sống, tình hình thế giới,... và các loại hình khoa học xã hội khác theo yêu cầu của quảng đại thành viên. Mọi hoạt động của ban điều hành và thành viên đều phải liên quan mật thiết đến các vấn đề này, trừ một vài khu vực giải trí theo luật định.
Điều 3: DIENDANONLINE được xây dựng trên tinh thần hội nhóm, bè bạn. Tình cảm là ưu tiên hàng đầu của sự tồn tại . Mọi hành vi đe dọa sự bất bền vững của tình bạn, tình huynh đệ đều là trọng tội và trực tiếp vi phạm Hiến pháp.
Điều 4: Quyền lực của ban điều hành chỉ được phép sử dụng vào mục đích đó, mọi hành vi sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, nhất là khi lợi ích cá nhân đó xâm hại đến lợi ích cá nhân người khác, đều bị nghiêm trị.

Bộ luật Công của nhà nước Lịch Sử Việt Nam

Bộ luật Công quy định cụ thể quan hệ, quyền hạn của triều đình Lịch sử Việt Nam với những thành viên của nó.
Bộ luật Công chỉ được chỉnh sửa bởi mọi hội đồng Cơ Mật Viện nhưng tuyệt đối không được trái lại Hiến pháp.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa 2 bộ luật hoặc những trường hợp bộ luật Công chưa quy định cụ thể thì sẽ xử lí theo tinh thần của Hiến pháp.


Đối với dân thường:

Điều 1: Thần dân Lịch sử Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ và chấp hành các quy định của Hiến pháp và Pháp luật. Mọi lỗi phạm đều bị trừng phạt dựa theo những quy định của Pháp luật, trên tinh thần Hiến pháp.

Điều 2: Thần dân có quyền tự do ngôn luận thông qua việc lập topic và post bài để hỏi, đáp, góp ý và thảo luận các vấn đề được phép trên diễn đàn, ở đúng nơi quy định.

Điều 3: Thần dân có quyền tự do cá nhân thông qua việc điền lí lịch và dùng avatar và chữ kí và gửi PM cho nhau tùy theo sở thích của mình, miễn không vi phạm những quy định của Hiến pháp và Pháp luật.

Điều 4: Thần dân có quyền kháng cáo 1 lần với các phán quyết của quan phán xét và đâm đơn khởi kiện các quan chức triều đình phạm lỗi.

Điều 5: Thần dân có nghĩa vụ tố giác lỗi vi phạm của quan chức triều đình và thần dân khác.

Điều 6: Thần dân không được phép lập topic hoặc post bài hoặc dùng avatar hoặc dùng chữ kí mang nội dung kích động, cổ xúy chính trị, xuyên tạc, lăng mạ hình ảnh Đảng và Bác Hồ. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: nhắc nhở hoặc cảnh cáo hoặc giam giữ hoặc xử tử hoặc tru di và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.

Điều 7: Thần dân không được phép lập topic hoặc post bài hoặc dùng avatar hoặc dùng chữ kí mang nội dung khiêu dâm. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: nhắc nhở hoặc cảnh cáo hoặc giam giữ hoặc xử tử và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.

Điều 8: Thần dân không được phép lập topic hoặc post bài với ý định phá hoại, gây rối, làm phiền nhiễu đến các thần dân và diễn đàn. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: cảnh cáo hoặc giam giữ hoặc xử tử hoặc tru di và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.

Điều 9: Thần dân không được phép lập topic hoặc post bài mang nội dung nằm ngoài các vấn đề bàn luận của box. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: nhắc nhở hoặc cảnh cáo hoặc giam giữ và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.

Điều 10: Thần dân không được phép lập topic hoặc post bài có chứa đựng các từ ngữ thô tục, bậy bạ, vô văn hóa. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: nhắc nhở hoặc cảnh cáo hoặc giam giữ và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.

Điều 11: Các topic hoặc bài viết ngắn, liên tiếp, mang tính chất đối đáp và nằm ngoài các chủ trương thảo luận được quy định trong từng box sẽ bị liệt vào lỗi spam. Người phạm lỗi spam sẽ bị trừng phạt bằng: nhắc nhở hoặc cảnh cáo hoặc giam giữ và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.

Điều 12: Thần dân không được phép lập topic hoặc post bài mang nội dung quảng cáo, tuyên truyền không đúng nơi quy định. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: nhắc nhở hoặc cảnh cáo hoặc giam giữ và các topic và bài viết vi phạm có thể bị khóa/xóa tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét.


Đối với quan chức:

Điều 1: Quan chức triều đình Lịch sử Việt Nam bao gồm cac danh hiệu riêng do triều đình phong.

Điều 2: Quan chức không những phải tuân thủ các điều luật quy định riêng cho quan chức, mà còn phải tuân thủ các điều luật quy định cho dân thường. Trong đó:
- Nhóm các quan chức có quyền điều hành khi vi phạm các lỗi quy định đối với dân thường sẽ bị tăng 1 bậc hình phạt.
- Nhóm các quan chức khác có danh hiệu riêng thì khi vi phạm các lỗi quy định đối với dân thường sẽ được giảm 1 bậc hình phạt.

Điều 3: Đối với các chức quan có thể tự đặt Title thì có quyền đặt Title tùy theo sở thích của mình, miễn không vi phạm những quy định của Hiến pháp và Pháp luật.

Điều 4: Quan chức điều hành có quyền sử dụng quyền điều hành để hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do cá nhân của thần dân theo yêu cầu chính đáng của thần dân hoặc theo quy định của pháp luật hoặc vì sự tồn tại và phát triển của khu vực mình điều hành.

Điều 5: Quan chức điều hành không được vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do cá nhân của thần dân nơi mình cai quản một cách trái các quy định của pháp luật. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: đình chỉ quyền điều hành hoặc giam giữ hoặc xử tử tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét cấp cao hơn.

Điều 6: Khi xảy ra lỗi vi phạm thì các quan chức điều hành có nghĩa vụ trở thành các quan phán xét lỗi vi phạm.
Quan chức điều hành khi bị thần dân đâm đơn tố cáo thì không có quyền phán xét đối với vụ việc đó và phải chịu sự phán xét của các quan cấp cao hơn.
Trong thời gian xét xử, tùy mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà quan chức có thể bị tạm đình chỉ quyền điều hành, theo sự cân nhắc của quan phán xét cấp cao hơn.

Điều 7: Các quan chức khác có danh hiệu riêng phải có nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ của mình theo như quy định riêng của triều đình dành cho các chức quan đó. Các trường hợp lười biếng, cẩu thả, tắc trách đều có thể xem xét biếm hoặc cách chức tùy theo sự cân nhắc của quan điều hành nhóm chức vụ đó.

Điều 8: Quan chức không được phép đặt Title mang nội dung kích động, cổ xúy chính trị, xuyên tạc hình ảnh Đảng và Bác Hồ hoặc khiêu dâm. Lỗi vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: cảnh cáo hoặc giam giữ hoặc xử tử hoặc tru di tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét cấp cao hơn.

Điều 9: Quan chức sử dụng quyền điều hành vào việc cá nhân, ngoài những quy định của Hiến pháp và Pháp luật của mình thì phạm lỗi Lạm Quyền. Người phạm lỗi lạm quyền sẽ bị trừng phạt bằng: đình chỉ quyền điều hành hoặc giam giữ hoặc xử tử tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét cấp cao hơn.

Điều 10: Nghiêm cấm các trường hợp bao che, nương tay, bè phái trong hàng ngũ quan chức. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng: giam giữ hoặc xử tử tùy theo mức độ vi phạm được cân nhắc bởi quan phán xét cấp cao hơn.


Được sửa bởi nam thuan ngày Mon Jun 30, 2008 12:30 pm; sửa lần 1.
nam thuan
nam thuan
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu

Tổng số bài gửi : 81
Age : 26
Đến từ : mon xoai
Registration date : 21/06/2008

http://herpenguyen.blogtiengviet.net

Về Đầu Trang Go down

hiến pháp đại việt Empty Re: hiến pháp đại việt

Bài gửi by minh tong on Sun Jun 29, 2008 8:45 am

doi voi toi hien phap nay cung kha hay nhung dai dong can chinh sua vai dieu no se co suc thuyet phuc hon
minh tong
minh tong
Thần dân
Thần dân

Tổng số bài gửi : 11
Age : 29
Đến từ : mon xoai
Registration date : 29/06/2008

Về Đầu Trang Go down

hiến pháp đại việt Empty Re: hiến pháp đại việt

Bài gửi by nam thuan on Sun Jun 29, 2008 10:41 am

thì mời ngài sửa
nam thuan
nam thuan
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu

Tổng số bài gửi : 81
Age : 26
Đến từ : mon xoai
Registration date : 21/06/2008

http://herpenguyen.blogtiengviet.net

Về Đầu Trang Go down

hiến pháp đại việt Empty Re: hiến pháp đại việt

Bài gửi by dinhde on Sat Jul 26, 2008 10:35 am

Lời nói đầu: Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam .
Điều 1: Hiến pháp là những nguyên tắc hoạt động của toàn thể ban điều hành cùng mọi thành viên DIENDANONLINE. Mọi điều lệ, nội quy đều phải dựa trên tinh thần Hiến Pháp, không được trái lại. Chỉ có HOÀNG ĐẾ VÀ VIỆN CƠ MẬT mới có quyền chỉnh sửa Hiến pháp nhưng phải được thân dân thông qua

dinhde
Thần dân
Thần dân

Tổng số bài gửi : 2
Age : 26
Registration date : 03/07/2008

Về Đầu Trang Go down

hiến pháp đại việt Empty Re: hiến pháp đại việt

Bài gửi by dinhde on Sat Jul 26, 2008 10:39 am

Dù bình dị hay phi thường thì mỗi người chúng ta đều có một ước mơ của riêng mình. Ước mơ chính là khởi điểm của niềm tin và là động lực để chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Đối với các bạn trẻ, ước mơ không chỉ thể hiện khát vọng của các bạn đó còn là thông điệp tin yêu mà các bạn muốn gửi gắm đến cuộc đời.

Thế nhưng, trong một giây phút nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ và đường đến đỉnh vinh quang không bao giờ trải đầy hoa hồng. Những va vấp đầu đời có thể khiến bạn cảm thấy nản lòng và tuyệt vọng. Lúc đó, bạn sẽ cần lắm một bờ vai vững chãi, một vòng tay âu yếm để cảm thấy được an ủi, chở che và tiếp tục vun đắp cho những ước mơ của mình. Có thể nói, dù đạt được điều mình mơ ước hay không thì việc dũng cảm dấn thân cũng luôn giúp con bạn chợt nhận ra mình đã và đang được yêu thương trọn vẹn.
và sâu sắc: Bạn có thể nỗ lực hết mình để đạt được điều mong muốn nhưng cũng đừng quên bước chậm rãi để nhận ra và trân trọng những hạnh phúc giản đơn mà mình đang có.

“Dù là vua hay dân thường thì người hạnh phúc nhất chính là người tìm được sư bình an trong tổ ấm của mình” (Goethe)

“Không bao giờ có khái niện thất bại,

chỉ trừ khi bạn không còn muốn cố gắng nữa.

dinhde
Thần dân
Thần dân

Tổng số bài gửi : 2
Age : 26
Registration date : 03/07/2008

Về Đầu Trang Go down

hiến pháp đại việt Empty Re: hiến pháp đại việt

Bài gửi by copbien51 on Mon Jul 28, 2008 7:34 am

dinhde đã viết:Dù bình dị hay phi thường thì mỗi người chúng ta đều có một ước mơ của riêng mình. Ước mơ chính là khởi điểm của niềm tin và là động lực để chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Đối với các bạn trẻ, ước mơ không chỉ thể hiện khát vọng của các bạn đó còn là thông điệp tin yêu mà các bạn muốn gửi gắm đến cuộc đời.

Thế nhưng, trong một giây phút nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ và đường đến đỉnh vinh quang không bao giờ trải đầy hoa hồng. Những va vấp đầu đời có thể khiến bạn cảm thấy nản lòng và tuyệt vọng. Lúc đó, bạn sẽ cần lắm một bờ vai vững chãi, một vòng tay âu yếm để cảm thấy được an ủi, chở che và tiếp tục vun đắp cho những ước mơ của mình. Có thể nói, dù đạt được điều mình mơ ước hay không thì việc dũng cảm dấn thân cũng luôn giúp con bạn chợt nhận ra mình đã và đang được yêu thương trọn vẹn.
và sâu sắc: Bạn có thể nỗ lực hết mình để đạt được điều mong muốn nhưng cũng đừng quên bước chậm rãi để nhận ra và trân trọng những hạnh phúc giản đơn mà mình đang có.

“Dù là vua hay dân thường thì người hạnh phúc nhất chính là người tìm được sư bình an trong tổ ấm của mình” (Goethe)

“Không bao giờ có khái niện thất bại,

chỉ trừ khi bạn không còn muốn cố gắng nữa.


Vấn đề là bạn muốn nói gì, lâu lắm mới thấy vào diễn đàn đó Evil or Very Mad
copbien51
copbien51
Thượng thư bộ Binh
Thượng thư bộ Binh

Tổng số bài gửi : 189
Age : 30
Đến từ : thanh hoa
Registration date : 22/06/2008

http://www.vndefence.info/

Về Đầu Trang Go down

hiến pháp đại việt Empty Re: hiến pháp đại việt

Bài gửi by nam thuan on Tue Jul 29, 2008 9:21 am

bạn ấy hình như đang đề cập đế vấn đề của chúng ta bây giờ đó - sư kiện họp nhất diễn đàn

_________________
hợp sức là sức mạnh
nam thuan
nam thuan
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu

Tổng số bài gửi : 81
Age : 26
Đến từ : mon xoai
Registration date : 21/06/2008

http://herpenguyen.blogtiengviet.net

Về Đầu Trang Go down

hiến pháp đại việt Empty Re: hiến pháp đại việt

Bài gửi by nam thuan on Thu Jul 31, 2008 3:37 pm

xin cho tui cho y' kien cai dien dan moi nha:
qua' dai dong cu~ng nhu cai cu ko co gi` moi
bo^ cac ca^u cu co^ lo^ hu~ hoai` va^y
y' kie^n minh bo^ bo? ngoai tai va^y

_________________
hợp sức là sức mạnh
nam thuan
nam thuan
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu
Thượng Thư Bộ Hình kiêm Ngự Sử Đại Phu

Tổng số bài gửi : 81
Age : 26
Đến từ : mon xoai
Registration date : 21/06/2008

http://herpenguyen.blogtiengviet.net

Về Đầu Trang Go down

hiến pháp đại việt Empty Re: hiến pháp đại việt

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết